Technika tanga – mini warsztat dla kobiet 31 V Warszawa

Drogie Panie!

W sobotę 30 maja zapraszam w imieniu swoim i Piotra Bochińskiego na nasze
comiesięcznie spotkanie seminaryjne, a w niedzielę na technikę dla kobiet.
Ostatnio pracowałyśmy nad zagadnieniem dysocjacji, tym razem proponuję temat:
„Technika a ekspresja”. technika dla kobiet_warszawa_31.05.2015
Spróbujemy zrozumieć, czego nie możemy się pozbywać, aby nasz ruch
czy wykonanie figury pozostało „poprawne technicznie”, a co można zmieniać
w zależności od muzyki. Zobaczymy też, że „poprawność techniczna” ma
co najmniej kilka twarzy… ;) Będziemy pracować na bazie prostych kroków.

Niedziela 31 maja, godz. 14:00-16:00.

Lokalizacja: Akademia Tańca Tomasza Potockiego, ul. Wolność 2a.

Koszt: 70 zł/ os. / 2h
Uprzejmie proszę o dokonanie płatności przelewem na konto:
Joanna Jabłońska
WBK 21 1090 2516 0000 0001 2059 8196
W tytule: Technika dla kobiet – Warszawa.

Zapisy:
joanna_jablonska@op.pl
660 715 166

Zapraszam serdecznie,
Joanna Jabłońska