You are here:  / Pozostałe / Psycholog Lublin

Psycholog Lublin

Jak radzić sobie z nerwami? Psycholog pomoże
Agresja zwykle kojarzy nam się z czymś bardzo niepożądanym, wywołującym w osobach strach i lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to zazwyczaj osoby z znaczącą ilością kompleksów, nie radzące sobie z przeszkodami i przenoszące personalizowane niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, że to faceci bywają bardziej agresywni niż kobiety, chociaż przyznać należy, iż niedużo jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a oraz takie nie przystają do wyjątkowości. W Polsce jest nadzwyczaj dużo przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierząt. Psychologia w współczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów generujących agresję oraz poddać je skutecznej terapii – Psychoterapeuta Lublin. Nie traktuje to tylko osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najpoprawniej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to solidny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są najczęściej wybitnie ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych i kierują się tylko tym, co uznają za solidne dla siebie. Omawiane zakłócenia należą do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, że względu na ich złożoność i kłopoty z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Artykuły: