Pokaz tanga podczas Milongi 2×4, Warszawa 25.08.2013

Anibal Troilo, Cautivo

Francisco Canaro, Arrabalera