Joanna Jabłońska

Odkąd w 2006 r. na jednej z milong zobaczyłam tango

po raz pierwszy, nieprzerwanie tańczę. We Wrocławiu pod okiem pionierów tanga w tym mieście, Oli i Tomka Rutkowskich stawiałam pierwsze (a zapewne i „drugie”) kroki tangowe. Potem pojawili się i inni nauczyciele. Wymienię tylko tych, którym najwięcej zawdzięczam: Analia Vega i Marcelo Varela, Evelyn Rivera i Esteban Cortez, Cecilia Garcia i Santiago Dorkas, Serkan Gokcesu, Marina Marquez i Ozgur Demir, Roxana Suarez

i Sebastian Achaval, Mariana Montes i Sebastian Arce, Virginia Pandolfini i Javier Rodriguez. Od 2008 r. uczestniczę w życiu wrocławskiej społeczności tangowej także w roli nauczyciela, od 2012 r. we współpracy z Piotrem Bochińskim. Prowadzę regularne zajęcia kursowe w kilku wrocławskich szkołach tańca oraz cykliczne warsztaty na terenie Dolnego Śląska.

Zarówno w rozwoju własnym, jak i w pracy z uczniami szczególny akcent kładę na technikę, estetykę i muzykalność. Moja metoda nauczania opiera się na dogłębnym wyjaśnieniu mechaniki ruchu, korzystam również z możliwości  jakie daje praca ze świadomością ciała, wykorzystując doświadczenia zdobyte w zetknięciu z kontaktem w improwizacji, Body Mind Centering, Life Art/Process. Główne zadania jakie stawiam  sobie w pracy  pedagogicznej  to: wypracowanie w uczniu umiejętności budowania struktury tańca, panowania nad jego energią, wreszcie wyrobienie aktywnej i dialogicznej postawy  partnerów.